Page 3
     
Woman, 
gouache, 22"x28",
Guan Wei Lu,
Groominig, 
gouache, 13"x33",
Guan Wei Lu,
Composition, 
gouache, 22"x28",
Guan Wei Lu,